Regulament Concurs


Calea Dumbrăvii 35

Sibiu

0757 052 246

sau 0369 454 679

Program

Luni – Duminică: 10:00 – 20:00

Regulament „‘Who love’s you the Mo’sT?”

03 februarie 2022 – 23 februarie 2022

Regulament “Who loves you the Mo’sT?”

03.02.2022 – 23.02.2022

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării acestei activități:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei  „Who loves you the Mo’sT” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este SC BLISS S.R.L, inmatriculat la Registrul Comerțului sub Nr. J32/608/1996,  CUI 9028935 cu sediul social în Sibiu,Calea Dumbravii,  Nr.37, reprezentata prin Catalin Dobrota în calitate de Mandatar (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage clienti in restaurantul Mos Burgers (denumit în continuare Mos Burgers” sau “Organizator”) care să achiziționeze meniuri Mos Burgers în perioada prezentei Companii, precum și fidelizarea acestora prin oferirea de premii, conform celor specificate mai jos, toate aceste urmând a fi acordate/suportate de către Organizator.

Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv https://mosburgers.ro şi in locatia restaurantului Mos Burgers Calea Dumbravii 35. fiind disponibil oricărui participant la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul official al Organizatorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura în perioada 03.02.2022 – 23.02.2022, in locatia  Mos Burgers  de pe Calea Dumbravii 35 si online pe  site-ul www.mosburgers.ro, aplicatia Mos Burgers. Clientii care fac comenzi prin aplicatiile partenere – Takeaway, Tazz, Glovo- nu pot participa la tombola. 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidențe în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afară oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Orice conţinut obscen, morbid, sau care promovează sau instigă la violenţă sub orice formă, va fi şters, iar participantul descalificat.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

Premiile ce pot fi câștigate în cadrul campaniei ,,Who loves you the Mo’sT?” sunt oferite de SC BLISS S.R.L  Premiile sunt:

  • cate un meniu Mo’s Burgers pentru fiecare castigator, in total in cadrul celor  2 extrageri o sa avem 4 cupluri castigatoare, total 8 meniuri.
  • cate un tort pentru fiecare cuplu, in total 4 torturi.

Premiile sunt conform  condițiilor  precizate  în  prezentul  regulament  care  este următorul, citeste mai jos.

Premiul  se  acordă  conform  mecanicii  desfășurării  campaniei,  persoanelor care  respectă  condițiile  de participare și este desemnată ca fiind intre toti participanții înregistrați cu un bon valoric de minim 30 lei. Inregistrarea acestora va avea loc prin talonului de concurs primit la fiecare achizitie peste 30 lei, talon care după ce este completat cu datele clientului se depune in urna concursului aflata in incinta  restaurantului Mos Burgers. Pentru validarea premiilor este obligatoriu să se păstreze bonul fiscal. Un client poate să participe la tombola cu mai multe  taloane, in functie de câte achizitii face in cadrul restaurantului Mos Burgers pe perioada Concursului.

SECȚIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 03.02.2022 – 23.02.2022, ora 21.00, prin completarea talonului de concurs pe care-l primesc automat la fiecare achizitie de minim 30 lei pe bonul de casă. In incinta  restaurantului Mos este amplasata urna de concurs iar talonul se depune in urna concursului aflata in incinta restaurantului Mos Burgers.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI

Se vor face 2 extrageri in 14 februarie ora 12.00  si in data de 24 februarie ora 12.00. 

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂSTIGATORULUI

Câştigatorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti. Castigatorii tombolei vor fi anuntati telefonic.

Se vor extrage  castigatorii de rezervă, iar in cazul in care castigatorii desemnati prin tragere la sorti nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de participare si de acces la aceasta promotie, stipulate in prezentul regulament.

Decizia organizatorilor în orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.

Orice alte cheltuieli suplimentare nu vor fi suportate de catre  organizator

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Participanților concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe dată de  14.02.2022 după tragerea la sorți  de la ora 12.30 si in 24 februarie ora 12.30.  În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte produse.

Premiul se ridica direct din restaurantul Mo’s Burgers. Bliss  SRL  nu îţi asumă responsabilitatea de a expedia premiile la adrese care nu se află în aria de livrare sau în afara Sibiului.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la dată de 23.02,2022, ora 21.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată a Organizatorului. 

Regulamentul Concursului este disponibil pe www.mosburgers.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de facebook.

SECTIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC Bliss  SRL  și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competențe.

Adresă

Calea Dumbrăvii 35, Sibiu

Program

10:00  – 22.00 
Luni – Duminică

 

Contact

0757 052 246


Facebook


Instagram

*Regulament
Concurs
Social Media